Jumta apkope

Lai ražotāja garantija būtu spēkā un nodrošinātu jumtam ilgu kalpošanas mūžu, jumta stāvoklis regulāri jāpārbauda. Ja tiek atklāti pārklājuma bojājumi, tie nekavējoties jāsalabo.
Tūlīt pēc motāžas darbu pabeigšanas visi liekie objekti, kā, piemēram,  loksnes atgriezumi, urbšanas radītās skaidas un citi metāla priekšmeti jānoņem (jānotīra) no jumta un ūdensnoteku sistēmas.

Sniega tīrīšana

Sniegs parasti nesakrājas uz krāsota tērauda jumta, un tā svars nepārsniedz jumta konstrukciju izturību. Tomēr, ja sniega ir daudz un to nepieciešams notīrīt no jumta, tad, lai nesabojātu jumta pārklājumu tīrīšanas laikā, ieteicams atstāt uz jumta nelielu sniega kārtu (~100 mm).

Jumta lokšņu vizuālā pārbaude

Pārklātu virsmu vizuālā pārbaude jāveic vienu reizi gadā, un tai jābūt vispārīgai. Pamatīgāku pārbaudi garantijas laikā jāveic reizi 5 gados. Pēc garantijas perioda beigām virsma jāpārbauda vienu reizi divos gados.

Aksesuāru stāvokļa pārbaude

Pārbaudiet aksesuāru stāvokli un stiprinājumus. Bojāti izstrādājumi vai nedaudz vaļīgi stiprinājumi rada sūces, trūdēšanu un korozijas iespējamību. Ja ir bojāts stiprinājums, tad tas un/vai jumta lata ir jānomaina ar citu.

Pārklājuma stāvokļa pārbaude

Pārbaudiet krāsas pārklājuma stāvokli. Atcerieties, ka jāpārbauda jumta sateknes un ūdensnoteku sistēmas malas. Pārklājuma lobīšanās, nevienāda balēšana, paaugstinājumu veidošanās un plaisas, kā arī nelieli skrāpējumi liecina, ka nepieciešama pārklājuma atjaunošana.

Ūdensnoteku sistēmu tīrīšana

Arī ūdensnoteku sistēmas jātīra katru gadu. Pilnīgi vai daļēji aizsprostotas un netīras ūdensnoteku sistēmas izraisa apledošanas un korozijas problēmas.

Tīrīšana

Lai tērauda jumti būtu tīri, parasti pietiek ar lietus ūdeni. Netīrumi, piemēram, koku lapas, no jumta, sateknēm un ūdensnoteku sistēmām jātīra vienu reizi gadā.

Jumta tīrīšana

Netīrumi uz jumta rada korozijas iespējamību, jo uztur loksnes virsmu mitru. Netīrs jumts arī bojā mājas izskatu.
Pārklājums jātīra ar mīkstu birsti un ūdeni vai augstspiediena ūdens strūklu. Noturīgākus netīrumus var notīrīt, izmantojot krāsotām virsmām piemērotu tīrīšanas līdzekli.
Noturīgākos netīrumu traipus var noņemt ar vaitspirtā samērcētu lupatiņu. Pēc tam, kad esat ļāvis mazgāšanas līdzeklim dažas minūtes iedarboties uz traipu, jumts jāskalo no augšas uz leju. Beigās jānoskalo ar ūdeni lietus ūdens noteksistēmu teknes.
Jāņem vērā, ka nepiemērotu vai pārāk spēcīgu mazgāšanas līdzekļu izmantošana sabojā krāsas pārklājumu.

Remonta piekrāsošana un dzegas malu apkope

Bojātā pārklājuma remonts ir jāveic pēc iespējas ātrāk. Jālieto tikai pārklājumu labošanai piemērotas krāsas.
Labojamā vieta jākrāso ar pēc iespējas mazāku otu. Ja bojājums sniedzas tikai līdz gruntējuma slānim, pietiek ar vienu  krāsas slāni. Ja tomēr bojājums sniedzas līdz cinka slānim, ir ieteicams pēc pirmā krāsas klājuma izžūšanas uzklāt otro krāsas kārtu.
Dažkārt, it īpaši neliela slīpuma jumtiem, var rasties jumta lokšņu malu korozija, kad sāk rūsēt grieztās dzegu malas. Šādu rūsēšanu var novērst dzegu malu krāsošana pēc tam, kad jumts uzstādīts. Tas ir pat ļoti ieteicams, ja īpašums atrodas pie jūras.

Pārklātu virsmu pārkrāsošana

Pirms pieņemat lēmumu par pilnīgi visas virsmas pārkrāsošanu, ir jāpārbauda, vai nav vietēju bojājumu un ir laba pārklājuma un pamatnes saķere. Ja atrasts ievērojams bojājums vai, ja pārklājums ir nevienādi izbalējis, labāk sazināties ar ekspertu, lai saprastu, kā pareizi veikt darbus.
Ir grūti pateikt, tieši kad būtu veicama apkopes krāsošana, jo krāsas pārklājuma derīgums ir atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tie ir – pārklājuma veids un krāsa, vietējie laika apstākļi, jumta slīpums un montāžas veids. Lielāka slodze pārklājumam būs uz dienvidiem vērstajai jumta pusei, ja jumts ir tumšā krāsā.